Friday, November 29, 2019

Joke Time Pinoy 137

Q: Anong sabi ng ballpen sa marker?
A: Ang kapal mo! Hahaha

No comments:

Post a Comment