Monday, November 25, 2019

Joke Time Pinoy 135

Q: Anong sabi ng dagat sa isa pang dagat?
A: Wave ka naman diyan!

No comments:

Post a Comment