Saturday, November 23, 2019

Funny Pinoy Jokes 134

Q: Anong sabi ng kabilang kilay sa kabilang kilay?
A: Hi Brow!

No comments:

Post a Comment