Monday, November 11, 2019

Funny Jokes Tagalog 128

Q: Anong mangyayari sa isda pag hinati mo sa gitna?
A: Eh di Tuna

No comments:

Post a Comment