Wednesday, November 13, 2019

Corny Jokes Tagalog 129

Q: anong sabi ng anak na gulong sa kanyang mama na gulong na sumali sa marathon?
A: Go!Ma!

No comments:

Post a Comment