Friday, November 15, 2019

Best Jokes Tagalog 130

Q: anong sabi ng nanay na donut sa kanyang anak na donut na umakyat ng puno?
A: Anak! Baba-rian!

No comments:

Post a Comment