Saturday, October 12, 2019

Pinoy Jokes 113

Intsik: Magkano punta Makati?
Driver: Ikaw lang ba mag-isa?
Intsik: Bakit di ikaw sama?

No comments:

Post a Comment