Friday, October 4, 2019

Funny Pinoy Jokes 119

"Yaya buys food at McDo...

CREW: Dito niyo na po ba kakainin?
YAYA: Puwede sa table?"

No comments:

Post a Comment