Thursday, October 24, 2019

Funny Filipino Jokes 119

Girl: Sabihin mo kung in love ka na sa akin ha? sasagutin kita kaagad.
Boy: Talaga? Alam mo para kang Rebisco?
Girl: Bakit naman?
Boy: Kasi ang kapal ng feeling mo.

No comments:

Post a Comment