Monday, September 16, 2019

Joke Time Tagalog 110

Being Married

"Asawa" 1st year masaya.
After 5 years tanggalin ang A "sawa na".
After 10 years tanggalin ang S "awa na lang".
Sa susunod na taon tanggalin mong A "wa na!

No comments:

Post a Comment