Tuesday, September 10, 2019

Funny Filipino Jokes 107

ANAK: Tatay, hindi ako makatulog, kasi, maraming lamok!
TATAY: Papatayin natin ang ilaw para hindi tayo makita.

(Pagpatay sa ilaw, dumating ang mga alitaptap...)

ANAK: Hala ka, Tatay, nagdala sila ng flashlight!

No comments:

Post a Comment