Tuesday, August 13, 2019

Funny Pinoy Jokes 94

DOC: Iha, mukhang pumapayat ka at hinang hina pa. Sinunod mo ba advice ko na 3 meals a day?
GIRL: Diyos ko! 3 meals a day ba? Akala ko 3 males a day eh!!

No comments:

Post a Comment