Saturday, August 17, 2019

Funny Filipino Jokes 96

MOMMY1: Ano ang pinapainum mo sa baby mo?
MOMMY2: "Promil" para sa matatag na pangarap... Eh ikaw?
MOMMY1: "Emperador" para sa totoong tagumpay!

No comments:

Post a Comment