Sunday, August 11, 2019

Best Jokes Tagalog 93

Textmates nagpasyang mag-eyeball.

BABAE : Magsusuot ako ng yellow.
LALAKI : Magsusuot naman ako ng green.

Sa araw ng eyeball, dumating ang pangit na babae sa venue, ngunit walang naka-green. Nilapitan niya ang nag-iisang lalaki pero naka-red.

BABAE: Excuse me. Are you my textmate?
LAKAKI: HUH? HALLER? NAKA-GREEN BA 'KO?

No comments:

Post a Comment