Friday, July 26, 2019

Pinoy Jokes 85

JUAN: Pare, noong mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nakakutsara na.
PEDRO: Baligtad yata?
JUAN: Mahirap kamayin ang lugaw, pare!

No comments:

Post a Comment