Sunday, July 14, 2019

Funny Pinoy Jokes 79

NURSE: Mental Hospital hello.
JUAN: Ah miss, may pasyente pa po ba sa Room 308?
NURSE: Wala na po kasi naka takas. Bakit po sir?
JUAN: Ah... Wala sinisigurado ko lang kung nakalabas na ba talaga ako dyan.

No comments:

Post a Comment