Saturday, July 6, 2019

Funny Jokes Tagalog 75

1. Nagising ako.
2. Pumasok ako sa iskwelahan.
3. Nakita ko siya.
4. Hinalikan ko siya.
5. Hinalikan niya rin ako.

Sa totoo lang, ang pagkakasunod ay 2, 3, 4, 5, 1.

No comments:

Post a Comment