Monday, July 8, 2019

Corny Jokes Tagalog 76

Oh, ano tung nararamdaman ko.
Hindi ko alam kung san tutungo.
At nang ika'y makita.
Ako'y natuwa.

Agad akong nag hubad.
At sayo'y pumatong ng dahan-dhan.
Lahat ng posisyon ay aking ginawa.
Ako'y lubhang pinawisan at nahirapan.

At sa di katagalan ako'y nilabasan.
Oohh! ang sarap talaga pag-nakapatong.
Sau oh mahal kong...

INODORO

No comments:

Post a Comment