Wednesday, July 10, 2019

Best Jokes Tagalog 77

AMO: Inday bakit mabilis nauubusan ang toothpick natin?
INDAY: Hindii ko po alam Ma'am, pag gumagamit naman po ako ay binabalik ko.

No comments:

Post a Comment