Tuesday, June 4, 2019

Tagalog Jokes 59

JUAN: Halika sa kwarto Maria…
MARIA: Bakit Juan? Anong meron?
JUAN: Sara mo pinto’Maria …
MARIA: Kuya, huwag po’
JUAN: Patayin mo ilaw Maria…
MARIA: Naku, Maawa ka Juan…
JUAN: Ipapakita ko lang ang tsinelas ko oh, …Glow in the dark...

No comments:

Post a Comment