Thursday, May 2, 2019

Tagalog Jokes 28

Q: anong hayop ang paborito ni ZsaZsa Padilla?
A: eh di Dolphyn

No comments:

Post a Comment