Sunday, May 5, 2019

Pinoy Jokes 31

Tanong: Bakit hinihila ang tali?
Sagot : Kasi mahirap itulak!

No comments:

Post a Comment