Tuesday, May 21, 2019

Joke Time Tagalog 47

Naglalakad ang mag-ama, nakakita ng eroplano...
ANAK: Tay! Krus! Ang laking krus!
TATAY (Binatukan ang anak): Nakita mo na ang krus, nakatayo ka pa! Lumuhod tayo!"

No comments:

Post a Comment