Sunday, May 19, 2019

Funny Pinoy Jokes 45

Q: ano ang tawag sa maliit na aso?
A: kapirAso

Q: ano ang tawag sa maliit na cat?
A: Catiting

Q: ano ang tawag sa maliit na goat?
A: kapiranGoat

No comments:

Post a Comment