Tuesday, May 28, 2019

Funny Filipino Jokes 54

driver: pare, iaatras ko lang ang jeep, tingnan mo kung babangga.

pasahero: sige, atras atras..atras pa .. sige atras pa...

BLAAAG!
Ok bangga na!
hahaha

No comments:

Post a Comment