Thursday, May 23, 2019

Filipino Jokes 49

Sa isang mumurahing airline:
Stewardess: Sir, would you like some dinner?
Passenger: Ano ba ang mga choices?
Stewardess: 'Yes' or 'No' lang po.

No comments:

Post a Comment