Friday, May 3, 2019

Filipino Jokes 29

Q: anong sabi ng isang namamatay na isda sa isa??
A: "Im daing."

No comments:

Post a Comment