Thursday, May 9, 2019

Corny Jokes Tagalog 35

Q: anong isda ang hindi basa?
A: E di .......Tuyo!

No comments:

Post a Comment