Monday, May 27, 2019

Best Jokes Tagalog 53

PROMDI: Lam ko promdi lang ako kaya wag mo kong lolokohin! Bakit ganito ang kwarto ko?!?! Maliit, wala pang kama at bintana..... ha?!?!
ROOMBOY: Sir, nasa elevator pa lang po tayo...

No comments:

Post a Comment