Saturday, April 6, 2019

Tagalog Jokes #2

IYONG IYO na ako!!!
IYONG IYO na ako!!!

-yan ang sabi ng ngongo pagbaba ng rollercoaster

No comments:

Post a Comment