Tuesday, April 16, 2019

Nakakatawang Jokes #12

Tanga: Kamusta exam mo?
Bobo: Wala ako nasagutan, blanko yung papel ko. Ikaw?
Tanga: Naku, blanko din yung papel ko, baka sabihin ni titser nagkopyahan tayo.

No comments:

Post a Comment