Thursday, April 25, 2019

Green Jokes #21

Mare 1: Alam mo ba mare pag nakikita ko ang patatas na 'yan, naalala ko ang bayag ng mister ko.
Mare 2: Bakit, ganyan ba kalaki?
Mare 1: Hindi. ganyan kasi kalibag.

No comments:

Post a Comment