Friday, April 12, 2019

Funny Pinoy Jokes #8

Friend 1: Alam mo ba kung ano yung alamat ng CUTE?
Friend 2: Hindi eh,, ano?
Friend 1: Isang araw, ipinanganak ka.. :)
Friend 2: Naks! Hihihi :)
Friend 1: Tuwang tuwa ka naman. Tandaan mo, ang alamat ay isang kathang-isip lamang at malayo sa katotohanan.

No comments:

Post a Comment