Monday, April 29, 2019

Funny Filipino Jokes #25

Teacher: Mario, kilala mo ba si Jose Rizal?
Mario: Hindi po ma'am
Teacher: Greg, kilala mo ba si Jose Rizal?
Greg: Hindi rin po ma'am
Teacher: Wala ba sa inyo ang nakakakilala kay Jose Rizal?
Juan: Ma'am, baka nasa kabilang section po siya?

No comments:

Post a Comment