Tuesday, April 9, 2019

Corny Jokes Tagalog #5

Teacher: Pedro, kung ako'y may 5 anak sa unang asawa ko, 10 naman sa pangalawa at 3 sa pangatlo; meron akong ano?
Pedro: Kalandian! Meron kang karengkeng Ma'am!

No comments:

Post a Comment