Sunday, April 21, 2019

Corny Jokes Tagalog #17

Sa tindahan...

Bata: May asin po ba kayo?
Tindera: Wala eh.
Bata: Kami meron. Sabay alis.

No comments:

Post a Comment