Sunday, April 28, 2019

Best Jokes Tagalog #20

Anak. Lagi nalang ako mali! Hindi na ako gumawa ng tama! Hindi niyo na ako mahal!
Nanay: Anak, nagkakamali ka....
Anak: Mali na naman?

No comments:

Post a Comment