Monday, March 18, 2019

Pinoy Pick Up Lines #1

Dilim ka ba?

Kasi nung dumating ka
wala na akong makitang iba. :)


pinoy jokes

No comments:

Post a Comment