Monday, March 18, 2019

Pinoy Knock Knock Jokes #1

Knock knock..
Who's there?
Coca Cola
Coca Cola who?
Coca cola nalang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa

(Kung ako nalang sana)


hugot jokes

No comments:

Post a Comment