Saturday, March 30, 2019

Pinoy Jokes #1

ALE: Andyan ba nanay mo?
JUAN: Bakit po?
ALE: Tungkol sa utang...
JUAN: Umalis po, kahapon pa!
ALE: na babayaran ko!
JUAN: Pero bumalik na kanina!

No comments:

Post a Comment