Tuesday, November 19, 2019

Friday, November 15, 2019

Best Jokes Tagalog 130

Q: anong sabi ng nanay na donut sa kanyang anak na donut na umakyat ng puno?
A: Anak! Baba-rian!

Wednesday, November 13, 2019

Corny Jokes Tagalog 129

Q: anong sabi ng anak na gulong sa kanyang mama na gulong na sumali sa marathon?
A: Go!Ma!

Monday, November 11, 2019

Thursday, November 7, 2019

Tuesday, November 5, 2019

Tagalog Jokes 124

(Si Juan nahuling nangongopya)

TEACHER: Ganyan ka talaga ka bobo Juan?
JUAN: Ma'am! Seeking help is not a sign of ignorance. It is an intellectual act that allows people to admit that some situations are not meant to be handled alone!
TEACHER: (NGA NGA)